aplikasyon

listen to the pronunciation of aplikasyon
Türkçe - İngilizce
Web browser
etc
embroidery appliqué
staking out (a plot of land) from a map
application; appliqué
act of applying; request; implementation; diligence; (Computer) computer program designed to perform a specific task for a user or other application (e.g. word processor
application
spreadsheet
(Tıp) aplication
aplikasyon tablosu
application table
Türkçe - Türkçe
Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçasını veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapılan süs
Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçası veya dantel dikilerek yapılan işlem
Uygulama
Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazıklarla belirtme
APLİKASYON
(Hukuk) Bir parselin sınırlarını belirlemek üzere sınırlarına kazık çakılması
aplikasyon