anything at all

listen to the pronunciation of anything at all
İngilizce - Türkçe

anything at all teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

any old thing
herhangi bir şey
any old thing
ne olursa olsun
any old thing
(isim) olursa olsun
İngilizce - İngilizce
any old thing
anything at all

  Heceleme

  a·ny·thing at all

  Türkçe nasıl söylenir

  enithîng ät ôl

  Telaffuz

  /ˈenēˌᴛʜəɴɢ ˈat ˈôl/ /ˈɛniːˌθɪŋ ˈæt ˈɔːl/

  Videolar

  ... But that doesn't tell you anything at all. ...

  Günün kelimesi

  traduce