any summary of principles or opinions professed or adhered to

listen to the pronunciation of any summary of principles or opinions professed or adhered to
İngilizce - Türkçe

any summary of principles or opinions professed or adhered to teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

creed
{i} öğreti
creed
{i} mezhep
creed
inanma
creed
iman
creed
{i} bir dinin temel ilkelerini içeren ifade, amentü
creed
inanç

Matematikte hiçbir inanç yoktur. - There are no creeds in mathematics.

creed
{i} itikat
creed
{i} birinin veya bir grubun felsefesini yansıtan ilkeler
İngilizce - İngilizce
creed
any summary of principles or opinions professed or adhered to

  Heceleme

  a·ny sum·ma·ry of principles or opinions pro·fessed or ad·hered to

  Türkçe nasıl söylenir

  eni sʌmıri ıv prînsıpılz ır ıpînyınz prıfest ır ädhîrd tı

  Telaffuz

  /ˈenē ˈsəmərē əv ˈprənsəpəlz ər əˈpənyənz prəˈfest ər adˈhərd tə/ /ˈɛniː ˈsʌmɜriː əv ˈprɪnsəpəlz ɜr əˈpɪnjənz prəˈfɛst ɜr ædˈhɪrd tə/

  Günün kelimesi

  subintelligitur