any salt or ester of crenic acid

listen to the pronunciation of any salt or ester of crenic acid
İngilizce - Türkçe

any salt or ester of crenic acid teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

crenate
kenarı diş diş olan
crenate
tırtıllı
crenate
kenarı dış dış olan
crenate
{s} çentikli
crenate
{s} kenarı tırtıllı
İngilizce - İngilizce
crenate
any salt or ester of crenic acid