any of various powdered mixtures used in baking as a substitute for yeast

listen to the pronunciation of any of various powdered mixtures used in baking as a substitute for yeast
İngilizce - Türkçe

any of various powdered mixtures used in baking as a substitute for yeast teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

baking powder
maya tozu
baking powder
pasta mayası
baking powder
Sodyum bikarbonat ya da soda: Kimyasal formülü NaHCO3 olan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum tuzlarından birisidir. Antiasit özelliği vardır. Kabartma tozu olarak da kullanılır. Suda çözünür. Beyaz katı kristal tozdur
baking powder
kabartma tozu

Bu keki yapmak için kabartma tozu ve tuzsuz tereyağına ihtiyacın var. - In order to make this cake you need baking powder and unsalted butter.

İngilizce - İngilizce
baking powder
any of various powdered mixtures used in baking as a substitute for yeast

  Heceleme

  a·ny of va·ri·ous powdered mixtures used in bak·ing as a sub·sti·tute for yeast

  Türkçe nasıl söylenir

  eni ıv veriıs paudırd mîksçırz yuzd în beykîng äz ı sʌbstıtut fôr yist

  Telaffuz

  /ˈenē əv ˈverēəs ˈpoudərd ˈməksʧərz ˈyo͞ozd ən ˈbākəɴɢ ˈaz ə ˈsəbstəˌto͞ot ˈfôr ˈyēst/ /ˈɛniː əv ˈvɛriːəs ˈpaʊdɜrd ˈmɪksʧɜrz ˈjuːzd ɪn ˈbeɪkɪŋ ˈæz ə ˈsʌbstəˌtuːt ˈfɔːr ˈjiːst/

  Günün kelimesi

  dissert