any metabolic process by which the toxicity of a material is reduced

listen to the pronunciation of any metabolic process by which the toxicity of a material is reduced
İngilizce - Türkçe

any metabolic process by which the toxicity of a material is reduced teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

detoxication
zehrini giderme
detoxication
detoksikasyon
detoxication
(Tıp) Bir zehirin veya ilacın meydana getirdiği toksik etkileri azaltma veya ortadan kaldırma
detoxication
(Tıp) Toksik nitelikte bir maddenin vücutta daha az toksik bir maddeye çevrilmesi, metabolik detoksikasyon
İngilizce - İngilizce
detoxication
any metabolic process by which the toxicity of a material is reduced

  Heceleme

  a·ny met·a·bol·ic proc·ess by which the tox·ic·i·ty of a ma·te·ri·al I·s re·duced

  Türkçe nasıl söylenir

  eni metıbälîk prôses bay hwîç dhi täksîsıti ıv ı mıtîriıl îz ridust

  Telaffuz

  /ˈenē ˌmetəˈbälək ˈprôˌses ˈbī ˈhwəʧ ᴛʜē täkˈsəsətē əv ə məˈtərēəl əz rēˈdo͞ost/ /ˈɛniː ˌmɛtəˈbɑːlɪk ˈprɔːˌsɛs ˈbaɪ ˈhwɪʧ ðiː tɑːkˈsɪsətiː əv ə məˈtɪriːəl ɪz riːˈduːst/

  Günün kelimesi

  pullulate