anatomy characterized by systematic comparison similarities and differences

listen to the pronunciation of anatomy characterized by systematic comparison similarities and differences
İngilizce - Türkçe

anatomy characterized by systematic comparison similarities and differences teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

comparative anatomy
karşılaştırmalı anatomi
comparative anatomy
mukayeseli anatomi
İngilizce - İngilizce
comparative anatomy
anatomy characterized by systematic comparison similarities and differences

  Heceleme

  a·na·to·my char·ac·ter·ized by sys·tem·a·tic com·pa·ri·son similarities and differences

  Türkçe nasıl söylenir

  ınätımi kerıktırayzd bay sîstımätîk kımperısın sîmılerıtiz ınd dîfrınsız

  Telaffuz

  /əˈnatəmē ˈkerəktərˌīzd ˈbī ˌsəstəˈmatək kəmˈperəsən ˌsəməˈlerətēz ənd ˈdəfrənsəz/ /əˈnætəmiː ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ˌsɪstəˈmætɪk kəmˈpɛrəsən ˌsɪməˈlɛrətiːz ənd ˈdɪfrənsəz/

  Günün kelimesi

  frowzy