anadolu'da okuryazar ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen unvan

listen to the pronunciation of anadolu'da okuryazar ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen unvan
Türkçe - Türkçe
fakı
anadolu'da okuryazar ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen unvan

    Heceleme

    a·na·do·lu'·da o·kur·ya·zar ve bil·gi·li i·mam, ho·ca gi·bi kim·se·le·re es·ki·den ve·ri·len un·van

    Günün kelimesi

    gregarious