an unproved or as yet unknown statement or pleading

listen to the pronunciation of an unproved or as yet unknown statement or pleading
İngilizce - İngilizce
Allegation
an unproved or as yet unknown statement or pleading

  Heceleme

  an un·proved or as yet un·known state·ment or plead·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  ın ınpruvd ır äz yet ınnōn steytmınt ır plidîng

  Telaffuz

  /ən ənˈpro͞ovd ər ˈaz ˈyet ənˈnōn ˈstātmənt ər ˈplēdəɴɢ/ /ən ənˈpruːvd ɜr ˈæz ˈjɛt ənˈnoʊn ˈsteɪtmənt ɜr ˈpliːdɪŋ/