an intermediary who communicates between members of a clandestine organization

listen to the pronunciation of an intermediary who communicates between members of a clandestine organization
İngilizce - Türkçe

an intermediary who communicates between members of a clandestine organization teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cutout
bölme
cutout
otomatik devre kesici
cutout
enterüptör
cutout
disjonktür
cutout
kesici
cutout
{i} kesilerek biçimlendirilmiş şey
cutout
{i} şalter
cutout
{i} kesme devresi
cutout
{i} egzoz supabı
cutout
cereyanı kesen cihaz
cutout
sigorta/kesilecek şey
İngilizce - İngilizce
cutout
an intermediary who communicates between members of a clandestine organization

  Heceleme

  an in·ter·me·di·a·ry who communicates be·tween members of a clan·des·tine or·ga·ni·za·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ın întırmidieri hu kımyunîkeyts bitwin membırz ıv ı kländestîn ôrgınızeyşın

  Telaffuz

  /ən ˌəntərˈmēdēerē ˈho͞o kəˈmyo͞onəˌkāts bēˈtwēn ˈmembərz əv ə klanˈdestən ˌôrgənəˈzāsʜən/ /ən ˌɪntɜrˈmiːdiːɛriː ˈhuː kəˈmjuːnɪˌkeɪts biːˈtwiːn ˈmɛmbɜrz əv ə klænˈdɛstɪn ˌɔːrɡənəˈzeɪʃən/

  Günün kelimesi

  jaywalk