an informal lecture on an academic subject

listen to the pronunciation of an informal lecture on an academic subject
İngilizce - Türkçe

an informal lecture on an academic subject teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

chalk talk
tahtaya şekil veya resim çizerek konuşma
İngilizce - İngilizce
chalk talk
an informal lecture on an academic subject

  Heceleme

  an in·for·mal lec·ture on an a·ca·de·mic sub·ject

  Türkçe nasıl söylenir

  ın înfôrmıl lekçır ôn ın äkıdemîk sıbcekt

  Telaffuz

  /ən ənˈfôrməl ˈlekʧər ˈôn ən ˌakəˈdemək səbˈʤekt/ /ən ɪnˈfɔːrməl ˈlɛkʧɜr ˈɔːn ən ˌækəˈdɛmɪk səbˈʤɛkt/

  Günün kelimesi

  teknonym