an identifier that is bound to an invariant value

listen to the pronunciation of an identifier that is bound to an invariant value
İngilizce - Türkçe

an identifier that is bound to an invariant value teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

constant
değişmez
constant
{s} sabit

Kapalı bir sistem içerisinde bulunan enerjilerin toplamı sabit kalır. - In a closed system the sum of the contained energies remains constant.

Kan akışı genellikle sabit ve süreklidir. - The blood stream is usually constant and continuous.

constant
{s} daimi

Bu dünyada daimi tek şey değişimdir. - The only thing constant in this world is change.

Bu daimi bir sorundur. - This is a constant problem.

constant
{s} sürekli

O, sürekli nevraljiden acı çekmektedir. - She suffers from constant neuralgia.

Karısı ona sürekli dırdır ediyor. - His wife nags him constantly.

constant
sabit olan şey
constant
kararlı
constant
aralıksız
constant
sabit katsayı
constant
değişmez katsayı
constant
hakikatli
constant
sebatkâr
constant
direşimli
constant
constantly daima
constant
{s} sadık
constant
(sıfat) daimi, sabit, değişmez, sürekli; ısrarlı, sebatlı, sadık, vefalı; durağan
constant
{s} sebatlı
constant
{s} vefalı
constant
{s} sürekli, devamlı
İngilizce - İngilizce
constant
an identifier that is bound to an invariant value

  Heceleme

  an i·den·ti·fi·er that I·s bound to an in·va·ri·ant val·ue

  Türkçe nasıl söylenir

  ın aydentıfayır dhıt îz baund tı ın înveriınt välyu

  Telaffuz

  /ən īˈdentəˌfīər ᴛʜət əz ˈbound tə ən ənˈverēənt ˈvalyo͞o/ /ən aɪˈdɛntəˌfaɪɜr ðət ɪz ˈbaʊnd tə ən ɪnˈvɛriːənt ˈvæljuː/

  Günün kelimesi

  paraphernalia