an excuse to spend $100,000 that you don't have

listen to the pronunciation of an excuse to spend $100,000 that you don't have
İngilizce - Türkçe

an excuse to spend $100,000 that you don't have teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hobby
hobi

Benim hobim böcek toplamaktır. - My hobby is collecting insects.

Kuş gözlemciliği güzel bir hobi. - Bird watching is a nice hobby.

hobby
{i} özel zevk
hobby
(Tıp) Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi
hobby
düşkü
hobby
{i} merak

Tom model demiryolu meraklısı. - Tom is a model railroad hobbyist.

Tom kendine meraklı diyor. - Tom calls himself a hobbyist.

hobby
Falco subbuteo
hobby
ride a hobby aşırı bir meraka sahip olmak
hobby
{i} delice doğan
İngilizce - İngilizce
hobby
an excuse to spend $100,000 that you don't have