an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play)

listen to the pronunciation of an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play)
İngilizce - Türkçe

an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

review
{i} yeniden inceleme
review
{i} eleştiri yazısı

Ben o kitap için bir eleştiri yazısı yazacağım. - I will write a review of that book.

review
(Ticaret) bir daha gözden geçirme
review
muhasebesini yapmak
review
yeniden gözatmak
critique
kritik
critique
eleştiri yazısı
review
eleştiri yazmak
critique
(Askeri) TENKİT, KRİTİK: Kusur ve başarıları belirtmek üzere bir askeri tatbikat veya harekatın müzakere ve tenkidi
critique
{i} eleştiri

Eleştirilere katlanmayacağım. - I won't abide critiques.

Onun eleştirisi tamamen yersizdi. - His critique was totally inappropriate.

critique
travay
critique
{i} eleştiri, tenkit, kritik
review
(isim) yeniden inceleme, eleştiri yazısı, revizyon, eleştiri, kritik, dergi, teftiş, denetim, geçit töreni, araştırma, tekrar (ders), revü
review
{i} dergi
review
court of review yargıtay
İngilizce - İngilizce
review
critique
an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play)