an electronic circuit that can assume either of two stable states

listen to the pronunciation of an electronic circuit that can assume either of two stable states
İngilizce - Türkçe

an electronic circuit that can assume either of two stable states teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

flip-flop
bir çeşit takla
flip-flop
ikidurumlu
flip-flop
flip-flop
flip-flop
Fikrini, görüşünü değiştirme; karşı görüşün yanına geçme. - We often see politicians do a flip-flop after they're elected
flip-flop
Tokyo terlik
flip-flop
Parmak-arası terlik
flip-flop
(Elektrik, Elektronik) Flipflop elektronikteki en basit şalterdir ve bu şalterin içine bir bite ait bilgi kümesinin kaydedilmesini sağlar. Bu durum elektronikteki tüm temel elektronik şalterleri oluşturur
İngilizce - İngilizce
flip-flop
an electronic circuit that can assume either of two stable states

  Heceleme

  an e·lec·tro·nic cir·cuit that Can as·sume ei·ther of two sta·ble States

  Türkçe nasıl söylenir

  ın îlektränîk sırkıt dhıt kın ısum aydhır ıv tu steybıl steyts

  Telaffuz

  /ən əˌlekˈtränək ˈsərkət ᴛʜət kən əˈso͞om ˈīᴛʜər əv ˈto͞o ˈstābəl ˈstāts/ /ən ɪˌlɛkˈtrɑːnɪk ˈsɜrkət ðət kən əˈsuːm ˈaɪðɜr əv ˈtuː ˈsteɪbəl ˈsteɪts/