an electric guitar with four strings, that plays low notes bassist

listen to the pronunciation of an electric guitar with four strings, that plays low notes bassist
İngilizce - Türkçe

an electric guitar with four strings, that plays low notes bassist teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bass guitar
bas

Tom bir bas gitar almak istiyor ama yeterli parası yok. - Tom wants to buy a bass guitar, but he doesn't have enough money.

Yeni bas gitarından memnun musun? - Are you happy with your new bass guitar?

bass guitar
(Muzik) bas gitar

Tom nasıl bas gitar çalacağını bilmiyor. - Tom doesn't know how to play the bass guitar.

Ben bas gitar çalmayı bırakıyorum. - I quit playing the bass guitar.

bass guitar
basgitar
İngilizce - İngilizce
bass guitar
an electric guitar with four strings, that plays low notes bassist