an ardent and enthusiastic supporter of some person or activity

listen to the pronunciation of an ardent and enthusiastic supporter of some person or activity
İngilizce - Türkçe

an ardent and enthusiastic supporter of some person or activity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

enthusiast
{i} hayran

Facebook sayesinde, sinsice izlemek artık birkaç özverili hayranın kalesi değildir ama yoğun ev kadını için bile oldukça uygun bir yüksek otomasyonlu görevdir. - Thanks to Facebook, stalking is no longer the bastion of a few devoted enthusiasts, but a highly automated task convenient enough even for the busy housewife.

Tom motor hayranları kulübünün bir üyesidir. - Tom is a member of a motor enthusiasts' club.

enthusiast
şevkli kimse
enthusiast
gayretli
partisan
partizan

Bisiklet yolunun partizan politikasıyla ne ilgisi var? - What does a bike path have to do with partisan politics?

Birçok partizanlar o savaşta öldü. - Many partisans died in that battle.

partisan
çeteci
partisan
yandaş
enthusiast
{i} coşkun kimse
enthusiast
{i} ateşli taraftar
enthusiast
{i} istekli kimse
partisan
{i} baltalı kargı
partisan
{s} parti taraftarı olan
partisan
(sıfat) partizan, taraflı, parti taraftarı olan
partisan
{i} partizan, tarafgir
partisan
{i} taraftar
partisan
(isim) partizan, taraftar, yandaş, gerilla, baltalı kargı
İngilizce - İngilizce
partizan
enthusiast
partisan
an ardent and enthusiastic supporter of some person or activity

  Heceleme

  an ar·dent and en·thu·si·as·tic sup·port·er of some per·son or ac·ti·vi·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ın ärdınt ınd înthuziästîk sıpôrtır ıv sʌm pırsın ır äktîvıti

  Telaffuz

  /ən ˈärdənt ənd ənˌᴛʜo͞ozēˈastək səˈpôrtər əv ˈsəm ˈpərsən ər akˈtəvətē/ /ən ˈɑːrdənt ənd ɪnˌθuːziːˈæstɪk səˈpɔːrtɜr əv ˈsʌm ˈpɜrsən ɜr ækˈtɪvətiː/

  Günün kelimesi

  roorback