an abnormal developmental feature of offspring

listen to the pronunciation of an abnormal developmental feature of offspring
İngilizce - Türkçe

an abnormal developmental feature of offspring teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

malformation
şekil bozukluğu
malformation
bozuk şekil
malformation
{i} sakatlık
malformation
(Tıp) Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi
malformation
{i} kusurluluk
malformation
{i} kusurlu oluşum, sakatlık
İngilizce - İngilizce
malformation
an abnormal developmental feature of offspring

    Heceleme

    an ab·nor·mal de·ve·lop·men·tal fea·ture of off·spring

    Türkçe nasıl söylenir

    ın äbnôrmıl dîvelıpmentıl fiçır ıv ôfsprîng

    Telaffuz

    /ən abˈnôrməl dəˌveləpˈmentəl ˈfēʧər əv ˈôfˌsprəɴɢ/ /ən æbˈnɔːrməl dɪˌvɛləpˈmɛntəl ˈfiːʧɜr əv ˈɔːfˌsprɪŋ/

    Günün kelimesi

    ideogram