american society for industrial security

listen to the pronunciation of american society for industrial security
İngilizce - İngilizce
asis
american society for industrial security

  Heceleme

  A·me·ri·can so·ci·e·ty for in·dus·tri·al se·cu·ri·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ımerıkın sısayıti fôr îndʌstriıl sîkyûrıti

  Telaffuz

  /əˈmerəkən səˈsīətē ˈfôr ənˈdəstrēəl səˈkyo͝orətē/ /əˈmɛrəkən səˈsaɪətiː ˈfɔːr ɪnˈdʌstriːəl sɪˈkjʊrətiː/

  Günün kelimesi

  homograph