alternative spelling of neighbouring

listen to the pronunciation of alternative spelling of neighbouring
İngilizce - Türkçe

alternative spelling of neighbouring teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

neighboring
civardaki
neighboring
yöredeki
neighboring
komşu

komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis. - The police charged him with leaking information to a neighboring country.

Yangın yayıldı ve komşu evi yaladı. - The fire spread and licked the neighboring house.

neighboring
{s} bitişik
İngilizce - İngilizce
neighboring
alternative spelling of neighbouring