alternative form of run rings around

listen to the pronunciation of alternative form of run rings around
İngilizce - Türkçe

alternative form of run rings around teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

run rings round
birini cebinden çıkarmak
run rings round
(deyim) Birinin kolayca üstesinden gelmek, alt etmek
İngilizce - İngilizce
run rings round
alternative form of run rings around

  Heceleme

  al·ter·na·tive form of run rings a·round

  Türkçe nasıl söylenir

  ôltırnıtîv fôrm ıv rʌn rîngz ıraun

  Telaffuz

  /ôlˈtərnətəv ˈfôrm əv ˈrən ˈrəɴɢz ərˈoun/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈfɔːrm əv ˈrʌn ˈrɪŋz ɜrˈaʊn/

  Günün kelimesi

  bombinate