alternative form of albatross around one's neck

listen to the pronunciation of alternative form of albatross around one's neck
İngilizce - İngilizce
albatross round one's neck
alternative form of albatross around one's neck

  Heceleme

  al·ter·na·tive form of al·ba·tross a·round one's neck

  Türkçe nasıl söylenir

  ôltırnıtîv fôrm ıv älbıträs ıraun wʌnz nek

  Telaffuz

  /ôlˈtərnətəv ˈfôrm əv ˈalbəˌträs ərˈoun ˈwənz ˈnek/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈfɔːrm əv ˈælbəˌtrɑːs ɜrˈaʊn ˈwʌnz ˈnɛk/