all things everything considered

listen to the pronunciation of all things everything considered
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
all things everything considered

  Heceleme

  all things eve·ry·thing con·sid·ered

  Türkçe nasıl söylenir

  ôl thîngz evrithîng kınsîdırd

  Telaffuz

  /ˈôl ˈᴛʜəɴɢz ˈevrēˌᴛʜəɴɢ kənˈsədərd/ /ˈɔːl ˈθɪŋz ˈɛvriːˌθɪŋ kənˈsɪdɜrd/