alçak duruma gelmek, yüksekten aşağı doğru inmek. i̇nsanın değeri azalmak

listen to the pronunciation of alçak duruma gelmek, yüksekten aşağı doğru inmek. i̇nsanın değeri azalmak
Türkçe - Türkçe
alçalmak
alçak duruma gelmek, yüksekten aşağı doğru inmek. i̇nsanın değeri azalmak

    Heceleme

    al·çak du·ru·ma gel·mek, yük·sek·ten a·şa·ğı doğ·ru in·mek. i̇n·sa·nın de·ğe·ri a·zal·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    picaresque