akılı

listen to the pronunciation of akılı
Türkçe - İngilizce
flux
akılı almamak
1. not to understand. 2. not to believe that (it) is possible. 3. to find (it) unacceptable
akılı başına gelmek
1. to come to one's senses, sober down. 2. to come to
akılı başında
sensible (someone) who has his/her head screwed on right
akılı başında olmamak
1. to be confused, be unable to think straight. 2. to be unconscious
akılı başından bir karış yukarı/yukarıda
impulsive, rash, impetuous (someone) who does the first thing that comes into his head
akılı başından gitmek
1. to be overwhelmed, be beside oneself. 2. to faint
akılı bokuna karışmak
1. to be frightened to death. 2. to be overcome with joy
akılı dağılmak
to be unable to concentrate
akılı durmak
to be openmouthed with astonishment
akılı ermek
1. to understand, grasp. 2. to be mentally mature
akılı evvel
pretentious about one's wisdom
akılı gitmek
1. to be confused, be perplexed. 2. to be taken (by)
akılı gözünde
(one) who believes only what he sees
akılı çıkmak
to worry oneself sick, be near panic
akı
{i} flux
Akı
(Tıp) flow

Try to check the flow of water by turning the valve. - Vanayı çevirerek su akışını kontrol etmeye çalış.

The exit flowrate is proportional to the pressure difference around the exit valve. - Çıkıştaki akış hızı, çıkış kapakçığının etrafındaki basınç farkıyla orantılıdır.

akı
generous
akı
(Askeri) radiation
akı
drain
akı
(manyetik) flux
akı
ak karası kara brunette with fair skin
Türkçe - Türkçe

akılı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Akı
seyelan
akı
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri
akı
ışık kaynağının 1 saniyede çevresine yaydığı ışık enerjisi
akı
Akışkanların, parçacıkların ya da ışıma biçimindeki bir enerjinin belirli bir alanda taşınma miktarı
akı
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelan
akı
Eliaçık, cömert, yiğit
akı
Eli açık, cömert
akı
Birim yüzeyden birim zamanda geçen (giren ve çıkan) madde ya da ışınım niceliği
akılı