air officer

listen to the pronunciation of air officer
İngilizce - Türkçe
tenek subayı
(Askeri) KARA KUVVETLERİ HAVA SUBAYI; ORDU HAVA SUBAYI: Bak. "light aviation officer"
Air Force component intelligence officer (staff); impulse noise; instructor
(Askeri) Hava Kuvvetleri unsur istihbarat subayı (karargah); pals gürültüsü; eğitici, öğretmen, öğretim görevlisi
Air Force component plans officer (staff); decisive point; Directorate for Polic
(Askeri) Hava Kuvvetleri unsur plan subayı (karargah); kesin nokta; Prensip Destek Başkanlığı (DIA)
Air Force liaison officer
(Askeri) Hava Kuvvetleri irtibat subayı
action officer; administration officer; air officer; area of operations; aviatio
(Askeri) proje subayı; idare subayı; hava subayı; harekat bölgesi; havacılık ordu donatım personeli
air defense artillery officer
(Askeri) hava savunma topçu subayı
air defense artillery operations officer
(Askeri) HAVA SAVUNMA HAREKAT SUBAYI: Bir hava savunma düzeninde faaliyette bulunan bütün hava savunma topçu birlikleri komutanının temsilcisi. Kara Ordusu Hava Savunma Komuta yerindeki bütün hava savunma faaliyetlerine nezaret eder
air liaison officer
(Askeri) HAVA İRTİBAT SUBAYI (NATO): Hava harekatıyla ilgili taktik konularda danışmanlık yapan, bir kara veya deniz birliğine bağlı taktik hava kuvveti veya deniz hava subayı. Ayrıca bakınız: "ground liaison officer"
air movement officer
(Askeri) HAVA İNTİKAL SUBAYI: Hava intikal/trafik kısımlarında görev yapmak üzere eğitilmiş subay
air operations officer
(Askeri) HAVA HAREKAT SUBAYI: Üs'ten küçük hava birliklerinin karargah heyetinde eğitim ve taktik harekat ile ilgili işleri idare ve koordine eden subay
air operations officer, staff
(Askeri) BÜYÜK HAVA KARARGAHI HAREKAT SUBAYI: Üs ve daha büyük hava karargahlarında eğitim, teşkilat ve muharebe harekatına ait işleri idare ve koordine eden subay
air reconnaissance liaison officer
(Askeri) HAVA KEŞİF İRTİBAT SUBAYI: Özellikle hava keşfi ve görüntü yorumu konularında eğitilmiş, taktik hava keşif birliğine bağlı bir kara subayı. Bu subay kara harekatlarıyla ilgili konularda hava komutanı ve personeline yardımcı olur ve tavsiyelerde bulunur ve hava keşif gereklerinin durumu hakkında kara komutanına bilgi verir
air reserve officer training corps
(Askeri) HAVA YEDEK SUBAY HAZIRLIK EĞİTİM TEŞKİLATI: Bak. "Air Force Reserve Officers' Training Corps"
air support officer
(Askeri) HAVA DESTEK SUBAYI: bkz: "air liaison officer"
air surveillance officer
(Askeri) HAVA GÖZETLEME SUBAYI: Tahsis edilmiş bir hava sahası içinde varolan hava durumunu doğru bir şekilde sürdürmek ve koordine etmekten sorumlu olan bir şey
air tactical actions control officer
(Askeri) hava taktik müdahele kontrol subayı
air transport liaison officer
(Askeri) HAVA ULAŞTIRMA İRTİBAT SUBAYI: Hava ulaştırma irtibat göreviyle bir karargah veya birlik emrine verilmiş bir subay. Ayrıca bakınız: "ground liaison officer"
civil air raid officer
(Askeri) HALK HAVA HABER VERME VE İKAZ SUBAYI: Hava haber verme ve ikaz hizmetlerine mensup subay. Bu subay; hava taarruzu için hangi tip alarm verileceğini ve bu hususta hangi kontrol merkezlerinin haberdar edileceğini tayine yetkilidir
tactical air officer
(Askeri) (AFLOAT) TAKTİK HAVA SUBAYI (DENİZDE): Destekleyen kuvvetlerin hedef alınan bölgede veya bu bölgeye doğru yapılan amfibi ve hava harekatına hava kuvvetlerinin iştirakinin tüm safhalarının planlanmasını koordine eden ve amfibi görev kuvvet komutanına bağlı havacı subay. Kontrol kıyıya geçene kadar, bu subay taktik hava kontrol merkezinin (denizde) tüm hareketlerini kontrol eder ve aşağıdaki hususlardan da sorumlu tutar; a. Taarruzi ve savunma hava harekatı dahil olmak üzere, taktik hava harekatında hedef alınan bölgeye tahsis edilmiş tüm uçakların kontrolü; b. Hedef alınan bölgeye giren veya buradan geçen tüm diğer uçakların kontrolü; c. Hedef alınan bölgedeki tüm hava ikaz tesislerinin kontrolu
İngilizce - İngilizce

air officer teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

air force officer
an officer in the airforce
air officer