ahlat

listen to the pronunciation of ahlat
Türkçe - İngilizce
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: gülgiller,verdiye) [syn.: ahlat, yaban armudu] wild pear
wild pear yabanarmudu
wild pear
slang boor
ahlat armudu
pear pear
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (Hılt. C.) Çok karıştırılabilir, karıştırılmağa elverişli
Kaba adam, yol iz bilmez kimse
Beden yapısının temelini oluşturan ögeler
Bu ağacın, armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
Kaba, yol iz bilmez kimse
Yaban armudu
Bir karışım içindeki parçalar, ögeler
Yabani armut
Gülgillerden, kendi kendine yetişen ve üzerine armut aşılanan bir ağaç
ahlat