ahde vefa

listen to the pronunciation of ahde vefa
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) (antlaşmaya sadakat) pacta sund servanda
Türkçe - Türkçe
(Fizik) (Latince: Pacta Sunt Servanda) uluslararası hukuk kurallarının oluşmasında etkili olan ve devletin anayasasında var olan ve devlete antlaşma yapma yetkisi tanıyan kuraldır
ahde vefa