agreement that calls for stopping tests or experiments

listen to the pronunciation of agreement that calls for stopping tests or experiments
İngilizce - İngilizce
test ban treaty
agreement that calls for stopping tests or experiments

  Heceleme

  A·gree·ment that calls for stop·ping tests or experiments

  Türkçe nasıl söylenir

  ıgrimınt dhıt kôlz fôr stäpîng tests ır îksperımınts

  Telaffuz

  /əˈgrēmənt ᴛʜət ˈkôlz ˈfôr ˈstäpəɴɢ ˈtests ər əkˈsperəmənts/ /əˈɡriːmənt ðət ˈkɔːlz ˈfɔːr ˈstɑːpɪŋ ˈtɛsts ɜr ɪkˈspɛrəmənts/

  Günün kelimesi

  pandemic