after while

listen to the pronunciation of after while
İngilizce - Türkçe
sonra da
after a while
biraz sonra

Biraz sonra çocuklar sakinleşti. - After a while, the children settled down.

after a short while
Kısa bir zaman sonra
after a while
Bir süre sonra

Mary ve John tartıştılar, ancak bir süre sonra barıştılar. - Mary and John quarreled, but made up after a while.

Bir süre sonra yürümeye başladılar. - They began to walk after a while.

after a while later
kısa bir süre sonra
after while