affair of the heart, two people in love

listen to the pronunciation of affair of the heart, two people in love
İngilizce - Türkçe

affair of the heart, two people in love teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

love affair
aşk meşk
love affair
korte
love affair
aşk macerası

Çok ihtiraslı bir aşk macerasıydı. - It was a very passionate love affair.

love affair
gönül macerası
love affair
aşk ilişkisi

Sami'nin online bir aşk ilişkisi vardı. - Sami had a love affair online.

Aşk ilişkisi hakkında bana güvendi. - He confided in me about his love affair.

İngilizce - İngilizce
love affair
affair of the heart, two people in love