adoringly, in a venerating manner

listen to the pronunciation of adoringly, in a venerating manner
İngilizce - Türkçe

adoringly, in a venerating manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

admiringly
beğeniyle
admiringly
hayranlıkla

Tom hayranlıkla izledi. - Tom watched admiringly.

Tom hayranlıkla gülümsedi. - Tom smiled admiringly.

admiringly
hayran olarak
İngilizce - İngilizce
admiringly
adoringly, in a venerating manner