adopting as one's own the standards and values of another person or society

listen to the pronunciation of adopting as one's own the standards and values of another person or society
İngilizce - Türkçe

adopting as one's own the standards and values of another person or society teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

internalization
öğrenme
internalization
özümseme
internalization
içselleştirme;kişinin, kendi dışındaki olayların kontrolünü, nedenini, vb. kendi içinde araması
internalization
İçselleştirme, benimseme; kendi bünyesine alma
internalization
içine alma, hücrenin bir molekülü içine alırken içe doğru kıvrılması
internalization
(Sosyoloji, Toplumbilim) içselleşme
internalization
(Sosyoloji, Toplumbilim) içselleştirme
İngilizce - İngilizce
internalization
adopting as one's own the standards and values of another person or society

  Heceleme

  adopting as one's own the standards and values of an·oth·er per·son or so·ci·e·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ıdäptîng äz wʌnz ōn dhi ständırdz ınd välyuz ıv ınʌdhır pırsın ır sısayıti

  Telaffuz

  /əˈdäptəɴɢ ˈaz ˈwənz ˈōn ᴛʜē ˈstandərdz ənd ˈvalyo͞oz əv əˈnəᴛʜər ˈpərsən ər səˈsīətē/ /əˈdɑːptɪŋ ˈæz ˈwʌnz ˈoʊn ðiː ˈstændɜrdz ənd ˈvæljuːz əv əˈnʌðɜr ˈpɜrsən ɜr səˈsaɪətiː/

  Günün kelimesi

  scree