administrative jurisdiction procedures law

listen to the pronunciation of administrative jurisdiction procedures law
İngilizce - Türkçe
(Kanun) İdarî yargılama usulü kanunu
administrative jurisdiction procedures law

  Heceleme

  ad·min·is·tra·tive ju·ris·dic·tion procedures law

  Türkçe nasıl söylenir

  ıdmînıstreytîv cûrısdîkşın prōsicırz lô

  Telaffuz

  /ədˈmənəˌstrātəv ˌʤo͝orəsˈdəksʜən prōˈsēʤərz ˈlô/ /ədˈmɪnəˌstreɪtɪv ˌʤʊrəsˈdɪkʃən proʊˈsiːʤɜrz ˈlɔː/

  Günün kelimesi

  gastronome