accommodate oneself to circumstances

listen to the pronunciation of accommodate oneself to circumstances
İngilizce - Türkçe
ayağını yorganına göre uzatmak
accommodate oneself to
ayak uydurmak
accommodate oneself to
uyum sağlamak
accommodate oneself to circumstances

  Heceleme

  ac·com·mo·date one·self to circumstances

  Türkçe nasıl söylenir

  ıkämıdeyt wʌnself tı sırkımstänsız

  Telaffuz

  /əˈkäməˌdāt ˌwənˈself tə ˈsərkəmˌstansəz/ /əˈkɑːməˌdeɪt ˌwʌnˈsɛlf tə ˈsɜrkəmˌstænsəz/

  Günün kelimesi

  oligopsony