absorbed in thoughts

listen to the pronunciation of absorbed in thoughts
İngilizce - Türkçe
düşünceler dalmış
İngilizce - İngilizce
immersed in thoughts
absorbed in thought
immersed in thought
absorbed in thoughts

  Heceleme

  ab·sorbed in thoughts

  Türkçe nasıl söylenir

  ıbzôrbd în thôts

  Telaffuz

  /əbˈzôrbd ən ˈᴛʜôts/ /əbˈzɔːrbd ɪn ˈθɔːts/

  Günün kelimesi

  vulpine