ability to speak well, eloquence

listen to the pronunciation of ability to speak well, eloquence
İngilizce - Türkçe

ability to speak well, eloquence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ability to speak
konuşma yeteneğini
gift of the gab
(deyim) konuskanlik ,konusma kabiliyeti
İngilizce - İngilizce
gift of the gab
ability to speak well, eloquence