ability or a microorganism to infect or cause disease

listen to the pronunciation of ability or a microorganism to infect or cause disease
İngilizce - Türkçe

ability or a microorganism to infect or cause disease teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

virulence
(Tıp) Mikropların enfeksiyon yapma kudreti
virulence
(Tıp) virülans
virulence
(Tıp) virulans
virulence
{i} zehirlilik
virulence
{i} öldürücülük
virulence
{i} düşmanlık
virulence
nefret dolu olma/tehlike
virulence
{i} kin
virulence
{i} şiddet
virulence
{i} keskinlik
İngilizce - İngilizce
virulence
ability or a microorganism to infect or cause disease

  Heceleme

  a·bi·li·ty or a mi·cro·or·ga·ni·sm to in·fect or cause dis·ease

  Türkçe nasıl söylenir

  ıbîlıti ır ı maykrōôrgınîzım tı înfekt ır kôz dîziz

  Telaffuz

  /əˈbələtē ər ə ˌmīkrōˈôrgəˌnəzəm tə ənˈfekt ər ˈkôz dəˈzēz/ /əˈbɪlətiː ɜr ə ˌmaɪkroʊˈɔːrɡəˌnɪzəm tə ɪnˈfɛkt ɜr ˈkɔːz dɪˈziːz/

  Günün kelimesi

  oology