abbreviation of totally

listen to the pronunciation of abbreviation of totally
İngilizce - İngilizce
totes
abbreviation of totally

  Heceleme

  ab·bre·vi·a·tion of to·tal·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  ıbrivieyşın ıv tōtıli

  Telaffuz

  /əˌbrēvēˈāsʜən əv ˈtōtəlē/ /əˌbriːviːˈeɪʃən əv ˈtoʊtəliː/

  Günün kelimesi

  recto