a young woman employed at a factory cleaning and polishing cutlery

listen to the pronunciation of a young woman employed at a factory cleaning and polishing cutlery
İngilizce - İngilizce
buffer lass
a young woman employed at a factory cleaning and polishing cutlery

  Heceleme

  a young wo·man employed at a fac·to·ry clean·ing and polishing cut·le·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  ı yʌng wûmın employd ät ı fäktıri klinîng ınd pälîşîng kʌtlıri

  Telaffuz

  /ə ˈyəɴɢ ˈwo͝omən emˈploid ˈat ə ˈfaktərē ˈklēnəɴɢ ənd ˈpäləsʜəɴɢ ˈkətlərē/ /ə ˈjʌŋ ˈwʊmən ɛmˈplɔɪd ˈæt ə ˈfæktɜriː ˈkliːnɪŋ ənd ˈpɑːlɪʃɪŋ ˈkʌtlɜriː/