a true copy, duplicate, or extract of an original writing or record, esp

listen to the pronunciation of a true copy, duplicate, or extract of an original writing or record, esp
İngilizce - Türkçe

a true copy, duplicate, or extract of an original writing or record, esp teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

estreat
asıl mahkemekaydının sureti
estreat
{i} mahkeme kaydının kopyası
estreat
(isim) mahkeme kaydının kopyası
estreat
infaz için kayıtlardan çıkarmak
İngilizce - İngilizce
estreat
a true copy, duplicate, or extract of an original writing or record, esp