a tree torn up by its roots

listen to the pronunciation of a tree torn up by its roots
İngilizce - İngilizce
eradicated
a tree torn up by its roots

  Heceleme

  a Tree torn up by its roots

  Türkçe nasıl söylenir

  ı tri tôrn ʌp bay îts ruts

  Telaffuz

  /ə ˈtrē ˈtôrn ˈəp ˈbī əts ˈro͞ots/ /ə ˈtriː ˈtɔːrn ˈʌp ˈbaɪ ɪts ˈruːts/

  Günün kelimesi

  jaunty