a system of intake and exhaust that creates a flow of air

listen to the pronunciation of a system of intake and exhaust that creates a flow of air
İngilizce - Türkçe

a system of intake and exhaust that creates a flow of air teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ventilation
{i} havalandırma

Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın. - Do not block any ventilation openings.

Bu odanın havalandırması iyi. - This room has fine ventilation.

ventilation
(Tıp) ventilasyon
ventilation
(Tıp) Fizyolojide akciğerlerden dvamlı oksijen akımı
ventilation
duyuru/havalandırma
ventilation
{i} belirtme
ventilation
(Tıp) Psikiyatride teessürlerin açık münakaşası
ventilation
{i} açığa vurma
ventilation
{i} açıkça tartışma
ventilation
{i} havalanma
ventilation
{i} havalandırma, vantilasyon
İngilizce - İngilizce
ventilation
a system of intake and exhaust that creates a flow of air

  Heceleme

  a sys·tem of in·take and ex·haust that creates a flow of A·ir

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sîstım ıv înteyk ınd îgzôst dhıt krieyts ı flō ıv er

  Telaffuz

  /ə ˈsəstəm əv ˈənˌtāk ənd əgˈzôst ᴛʜət krēˈāts ə ˈflō əv ˈer/ /ə ˈsɪstəm əv ˈɪnˌteɪk ənd ɪɡˈzɔːst ðət kriːˈeɪts ə ˈfloʊ əv ˈɛr/

  Günün kelimesi

  scissile