a student or graduate of a prep school, a preppy

listen to the pronunciation of a student or graduate of a prep school, a preppy
İngilizce - Türkçe

a student or graduate of a prep school, a preppy teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prep
hazırlık

Tom onun için hazırlıklı değildi. - Tom hadn't been prepared for that.

Biz yarına kadar parti hazırlıklarını bitirmek zorundayız. - We have to finish preparations for the party by tomorrow.

prep
hazırlık okulu (üniv.)
prep
hazırlık öğrencisi (üniv.)
prep
hazırlık okulu

Onun ebeveynleri onun yaz mevsimini hazırlık okulunda geçirmesini ısrar etti. - Her parents insisted that she spend the summer in prep school

prep
hazırlık öğrencisi
prep
ders çalışma
prep
hazırlayıcı
prep
derse hazırlanma
prep
özel ilkokul [brit.]
prep
ev ödevi

Ayrıca hazırlayacak ev ödevin vardı. - After all, you had homework to prepare.

prep
{s} hazırlayıcı, hazırlık. i., İng. ev ödevi
prep
dili hazırlayıc
prep
ev ödevi [brit.]
İngilizce - İngilizce
prep
a student or graduate of a prep school, a preppy