a strong force or desire that causes something to happen or exist

listen to the pronunciation of a strong force or desire that causes something to happen or exist
İngilizce - Türkçe

a strong force or desire that causes something to happen or exist teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

impulsion
itiş
impulsion
ilme
impulsion
(Pisikoloji, Ruhbilim) içtepi
impulsion
itme
impulsion
şevk
impulsion
tahrik
impulsion
{i} itici güç
impulsion
sevk
impulsion
muharrik kuvvet
impulsion
dürtü/itici güç
impulsion
{i} dürtü
İngilizce - İngilizce
impulsion
a strong force or desire that causes something to happen or exist

  Heceleme

  a strong force or de·sire that causes some·thing to hap·pen or ex·ist

  Türkçe nasıl söylenir

  ı strông fôrs ır dîzayır dhıt kôzîz sʌmthîng tı häpın ır îgzîst

  Telaffuz

  /ə ˈstrôɴɢ ˈfôrs ər dəˈzīər ᴛʜət ˈkôzəz ˈsəmᴛʜəɴɢ tə ˈhapən ər əgˈzəst/ /ə ˈstrɔːŋ ˈfɔːrs ɜr dɪˈzaɪɜr ðət ˈkɔːzɪz ˈsʌmθɪŋ tə ˈhæpən ɜr ɪɡˈzɪst/

  Günün kelimesi

  copse