a stand with short feet used under a hot dish on a table

listen to the pronunciation of a stand with short feet used under a hot dish on a table
İngilizce - Türkçe

a stand with short feet used under a hot dish on a table teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

trivet
{i} nihale
trivet
sofrada sıcak tabak altına konulan ayaklı madeni tepsi nihale
trivet
{i} saç ayağı
trivet
ayakı destek
trivet
sacayak
trivet
{i} ayaklı destek
trivet
nihale/ayaklı destek
trivet
{i} sacayağı, sacayak
İngilizce - İngilizce
trivet
a stand with short feet used under a hot dish on a table

  Heceleme

  a stand with Short feet used un·der a hot dish on a ta·ble

  Türkçe nasıl söylenir

  ı ständ wîdh şôrt fit yuzd ʌndır ı hät dîş ôn ı teybıl

  Telaffuz

  /ə ˈstand wəᴛʜ ˈsʜôrt ˈfēt ˈyo͞ozd ˈəndər ə ˈhät ˈdəsʜ ˈôn ə ˈtābəl/ /ə ˈstænd wɪð ˈʃɔːrt ˈfiːt ˈjuːzd ˈʌndɜr ə ˈhɑːt ˈdɪʃ ˈɔːn ə ˈteɪbəl/

  Günün kelimesi

  plenipotentiary