a soldier or combatant who is captured by the enemy. abbreviations pow, pw

listen to the pronunciation of a soldier or combatant who is captured by the enemy. abbreviations pow, pw
İngilizce - Türkçe

a soldier or combatant who is captured by the enemy. abbreviations pow, pw teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prisoner of war
(Askeri) harp esiri
prisoner of war
(Askeri) HARP ESİRİ; ESİR: Milletlerarası kanun ve anlaşmalardaki istisnai haller hariç olmak üzere, muharip kuvvetlerin birbirlerinden esir alıp enterne ettikleri kimseler. PRISONER OF WAR BRANCH CAMP
prisoner of war
savaş esiri
İngilizce - İngilizce
prisoner of war

As a prisoner of war, he was interrogated by his enemy captors.

a soldier or combatant who is captured by the enemy. abbreviations pow, pw