a showy person; a fine gentleman; a beau

listen to the pronunciation of a showy person; a fine gentleman; a beau
İngilizce - Türkçe

a showy person; a fine gentleman; a beau teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bravery
{i} yiğitlik
bravery
babayiğitlik
bravery
alplık
bravery
kahramanlık

Eski insanlar kahramanlık hikayelerini anlatmaktan hoşlanmışlar. - Ancient people liked to tell stories of bravery.

Kahramanlık büyük bir erdemdir. - Bravery is a great virtue.

bravery
{i} görkem
bravery
{i} mertlik
bravery
{i} cesaret

Cesaretinden dolayı ona güvenim vardı. - Because of his bravery, I had confidence in him.

Biz onun cesareti için ona hayranız. - We admire her for her bravery.

bravery
{i} ihtişam
bravery
kahramanhk
İngilizce - İngilizce
bravery
a showy person; a fine gentleman; a beau