a sample in which each member of a group has an equal chance of inclusion

listen to the pronunciation of a sample in which each member of a group has an equal chance of inclusion
İngilizce - Türkçe

a sample in which each member of a group has an equal chance of inclusion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

random sample
(Ticaret) tesadüfi örnekleme
random sample
rasgele örneklem
random sample
(Askeri) SONDAJ ÖRNEK
İngilizce - İngilizce
random sample
a sample in which each member of a group has an equal chance of inclusion

  Heceleme

  a sam·ple in which each Mem·ber of a group has an e·qual chance of in·clu·sion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sämpıl în hwîç iç membır ıv ı grup hız ın ikwıl çäns ıv înklujın

  Telaffuz

  /ə ˈsampəl ən ˈhwəʧ ˈēʧ ˈmembər əv ə ˈgro͞op həz ən ˈēkwəl ˈʧans əv ənˈklo͞oᴢʜən/ /ə ˈsæmpəl ɪn ˈhwɪʧ ˈiːʧ ˈmɛmbɜr əv ə ˈɡruːp həz ən ˈiːkwəl ˈʧæns əv ɪnˈkluːʒən/

  Günün kelimesi

  logogram