a robbing or plundering, plunder

listen to the pronunciation of a robbing or plundering, plunder
İngilizce - Türkçe

a robbing or plundering, plunder teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

spoliation
yağma etme
spoliation
talan
spoliation
{i} kanıtları yok etme
spoliation
bir vesikayı tahrif veya imha
spoliation
{i} yağma
spoliation
{i} gasp
spoliation
kaçakçılık şüphesiyle takip edilmekte olan bir gemideki belgelerin önceden imhası
İngilizce - İngilizce
{n} spoliation
a robbing or plundering, plunder